Gregoriaans Abdijkoor Grimbergen
Het Gregoriaans Abdijkoor van Grimbergen

Het Gregoriaans Abdijkoor van Grimbergen werd in 1968, op Lætarezondag, door de koorleden opgericht. In de postconciliaire jaren, toen het Latijn en dus ook het Gregoriaans te allen prijze de plaats moest ruimen voor de volkstaal, wilde de plaatselijke Norbertijner gemeenschap die kostbare eeuwenoude liturgische gezangen toch nog een zinvolle plaats in de liturgie blijven geven. Zij vonden leken graag bereid om hen daarin actief te steunen. Het abdijkoor groeide in de loop der jaren uit tot een koor met een stevige reputatie, met de steun en onder het waakzame oog van gerenommeerde musici als Kamiel D’Hooghe en Vic Nees. Het abdijkoor bracht maar liefst zes CD’s uit, die ondertussen uitverkocht zijn. (Vier CD’s werden ondertussen in eigen beheer weer op de markt gebracht.)

Het koor werd sinds zijn ontstaan geleid door Gereon van Boesschoten, norbertijn.

Het abdijkoor wordt vaak gevraagd om vieringen  op te luisteren of voor bijzondere gelegenheden, maar gaat daarbij selectief tewerk. Zijn voornaamste taak is immers op zondagen en hoogdagen in de abdijkerk de hoogmis met gregoriaanse gezangen te omkaderen. Telkens komen er mensen uit alle hoeken van het land samen om de viering in de abdij om 10 uur mee te maken.  Met Lætarezondag in 2018 was dat opnieuw het geval, naar aanleiding van zijn vijftigjarig bestaan.

Niettemin was het abdijkoor steeds bereid om mee te werken aan bijzondere liturgische en culturele manifestaties, zoals naar aanleiding van het pausbezoek, de openingsceremonie van de “Vlaamse Kerkdagen”, de prestigieuze Basilicaconcerten in Tongeren, enz… Het meest trots is het abdijkoor echter op zijn aanwezigheid tijdens de begrafenisplechtigheid voor Koning Boudewijn, in augustus 1993, en van Koningin Fabiola, in december 2014.

De Norbertijnen hebben inderdaad hun eigen Gregoriaanse gezangen. Die werden zorgvuldig en per liturgische periode op CD uitgegeven. Die zijn te verkrijgen via de site, bij de webmaster: info@abdijkoorgrimbergen.be.

Gregoriaans Abdijkoor Grimbergen
Kerkplein 1
B 1850 Grimbergen
BELGIUM

English | Français

 

Peter Thomas - organist abdij Grimbergen

Peter Thomas - Curriculum Vitae.

Na zijn studies aan de conservatoria van Gent en Antwerpen, waar hij eerste prijzen behaalde voor onder andere piano, orgel, kamermuziek, contrapunt en fuga, specialiseerde Peter Thomas zich in het orgelspel aan het Conservatorium van Maastricht, waar hij het diploma Uitvoerend Musicus behaalde met grootste onderscheiding in de orgelklas van Kamiel D'Hooghe.

Als organist is hij te horen op verscheidene CD-opnamen en werkte hij regelmatig mee met producties van Radio Klara, Brussels Philharmonic en het Vlaams Radio Koor. Hij is eveneens de vaste organist van het Gents Madrigaalkoor.

Naast het verzorgen van publicaties zet hij zich in voor activiteiten die het orgel bij een breed publiek promoten.

Peter Thomas is directeur van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten in Aalst en docent muziekschriftuur aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Antwerpen. Daarnaast is hij als organist verbonden met de Abdijkerk van Grimbergen.

 

Kalender 2023-2024 - Zondag - Eucharistieviering - 10.00u.
4 augustus
18de Zondag door het jaar - RADIO+TVmis
IntroitusDeus, in adjutorium meum intende
AlleluiaDomine Deus salutis meӕ
CommunioPanem de cœlo dedisti nobis, Domine
MisXI
CredoIII
15 augustus
Tenhemelopneming van Maria
IntroitusSignum magnum apparuit in cӕlo
AlleluiaAssumpta est Maria in cœlum
VariaHӕc est prӕclarum vas
CommunioBeatam me dicent + Magnificat
MisXIV
CredoI
Activiteiten
2023-12-10 Kerstauditie

Op 10 december 2023 om 16.00 u. zingt het GAG verschillende kerstliederen in de Abdijkerk / Basiliek van Grimbergen.

Organist Peter Thomas!

Wij heten u hartelijk welkom!

 

2021 - In memoriam Kamiel D'Hooghe

Het heengaan van Meester Kamiel D'Hooghe.

(17/11/1929 - 23/12/2021)

Kamiel D'Hooghe was behalve organist ook niet zingend lid van het GAG en trad ook op als muzikale mentor van het koor.

Hij deed professionele muziekstudies aan het Lemmensinstituut en de Koninklijke Conservatoria van Antwerpen en Gent, bij Flor Peeters, Marinus De Jong, Jules Van Nuffel en Prosper Van Eechaute. Hij behaalde het Hoger Diploma Orgel met de grootste onderscheiding.

Dit belette hem niet om ons abdijkoor scherp in de gaten te houden. Hij was onze vaste en trouwe organist, hij hoorde gewoon bij ons.

Onze eerste LP "Venite exultemus" kwam er ettelijke decennia geleden onder zijn impuls. Geen uitdaging was hem teveel om zijn orgelspel met ons gezang te combineren - "mijn laatste pedaalnoot is uw beginnoot". Hij wisselde bijpassend en zorgvuldig gekozen orgelspel af en dit voor een aandachtig en verbaasd publiek. Het was één "geheel"!

Het was dus een hele eer om bij het afscheid van Kamiel te mogen zingen.

Bedankt Kamiel dat we jarenlang van jouw eminent muzikaal talent mochten genieten.

Het GAG. 

 

2021 - 11 - 27 - Basiliek van Koekelberg

Eucharistieviering gecelebreerd door Zijne Eminentie Kardinaal Mamberti, diaken van Santo Spirito in Sassia, prefect van de Apostolische Signatuur, speciale gezant van Zijne Heiligheid paus Franciscus.

Het GAG mocht deze eucharistieviering opluisteren. 

De  150e verjaardag van Pro Petri Sede werd gevierd onder de hoge bescherming van Hunne Majesteiten koning Albert II en koningin Paola.

Erecomité:

Kardinaal Jozef De Kesel, aartsbiscchop van Mechelen-Brussel.

Kardinaal Willem Eijk, aartsbisschop van Utrecht,

Kardinaal Jean-Claude Hollerich, aartsbisschop van Luwemburg,

Prins en de prinses Charles-Louis de Mérode,

Kolonel graaf Eric du Réau de la Gaignonnière, president de l'Association des Descandants des Zouaves Pontificiaux et des Volontaires de l'Ouest en France.

2021 - 10 - 01 - Tentoonstelling DIEGEM

Pastoor Vital Rrolé wordt gevierd voor zijn 90 jaar. Er wordt een tentoonstelling georganiseerd van Frank Girard in de Kerk van Diegem op 1 oktober 2021.

Ter gelegenheid van deze opening zingt het Gregoriaans Abdijkoor Grimbergen om  19.00 uur enkele Norbertijnse gezangen.

2021 - Vieringen in Grimbergen - Gregoriaanse Gezangen

Beste allemaal,

 Pater Gereon is in 1968 gestart met het Gregoriaans Abdijkoor Grimbergen en dit is vandaag, "LÆTARE-zondag", 53 jaar geleden. Wij zijn hem hiervoor nog altijd dankbaar, ook nu hij niet meer onder ons is. Wij danken ook de paters norbertijnen van onze abdij Grimbergen die ons steunen.

Tijdens deze moeilijke periode Covid19 proberen wij zo goed mogelijk de misvieringen op zondag met 4 of 5 zangers op te luisteren via internet met de mooie gregoriaanse gezangen.
Op "witte donderdag" en "Paaszondag" zal dit ook gebeuren!
De Paters Norbertijnen bestaan dit jaar 900 jaar en op 6 juni zal de eucharistieviering via TV uitgezonden worden en opgeluisterd worden met onze gezangen.

Ik wil langs deze weg ook iedereen die deze vieringen volgt via internet bedanken voor hun fijne en vriendelijke reacties via Facebook.

Vriendelijke groeten

Herman Raspoet

 

2021 - Gregoriaanse Eucharistievieringen

Beste mensen,

Het gregoriaans abdijkoor is opnieuw aanwezig in de basiliek van Grimbergen om de eucharistievieringen op te luisteren.

Wie wil kan toch via

1. www.churchservices.tv/servaas

2. Youtube of Facebook van de "Abdij Grimbergen" de vieringen volgen.

Er zijn ook nog een paar wijzigingen i.v.m. onze gregoriaanse vieringen op zondag... Daar de Eucharistieviering van 11.30u. op zondag is afgeschaft is er tussen het Gregoriaans Abdijkoor, het koor Basaltes en het koor Cantorij een beurtrol afgesproken om die vieringen op te luisteren.

Het GAG zingt - 2021

12 september - 19 september

3 oktober - 10 oktober - 31 oktober

1 november - 14 november - 28 november 

12 december - 25 december - 26 december.

2019 -12 - 08 - Kerstauditie

 

Basiliek van Grimbergen 

Op zondag 8 december 2019 om 16.00 u. zong het Gregoriaans Abdijkoor van Grimbergen in de basiliek van Grimbergen enkele kerstgezangen uit de Advent en Kersttijd. 

2018-12-09 - Kerstauditie

 

Op zondag 9 december 2018 om 16.00 u. zong het Gregoriaans Abdijkoor van Grimbergen in de basiliek van Grimbergen enkele kerstgezangen uit de Advent en Kersttijd. Onze organist Kamiel D'Hooghe speelde ook enkele mooie orgelstukken.

 

2018 - Grimbergen - 11 maart & 5 mei

 

50 JAAR - GREGORIAANS ABDIJKOOR GRIMBERGEN

 

Zondag 11 maart 2018 om 10.00 u. - zaterdag 5 mei 2018.

Voor de oorsprong van het Gregoriaans Abdijkoor Grimbergen (GAG) moeten we teruggaan tot Laetarezondag 1968. De oorspronkelijke bedoeling was, het paterskoor van de Norbertijnenabdij te komen versterken. Sindsdien is het uitgegroeid tot veruit het enige Gregoriaanse koor dat elke zondag en elk hoogfeest getrouw en punctueel de eigen (telkens wisselende) gezangen van het liturgisch jaar verzorgen. Door de jaren heen heeft het GAG zowel in eigen land als over de grenzen een stevige reputatie opgebouwd, onder de kundige en bezielende leiding van stichter-dirigent Pater Gereon van Boesschoten, o.praem., alsook dankzij de jarenlange professionele en gedreven coaching van de inmiddels overleden musicus en componist Vic Nees. Onder zijn begeleiding werden maar liefst zes klankzuivere CD’s uitgebracht, met gregoriaanse gezangen zowel uit het hele liturgische jaar als uit het eigen repertorium van de Norbertijnerorde, die bij melomanen zeer gegeerd zijn. Het GAG wordt geregeld gevraagd om elders liturgische plechtigheden of bezinningsmomenten op te luisteren, maar gezien zijn bevoorrechte band met de Grimbergse Norbertijnenabdij gaat het koor daar slechts mondjesmaat op in. Een belangrijke uitzondering vormt de aanwezigheid van het GAG op de plechtige uitvaart van Koning Boudewijn en Koningin Fabiola.

Laetare 2018 is meteen ook de dag waarop het GAG zijn gouden jubileum viert. Een uitstekende gelegenheid om hieraan een speciale luister te geven. In 2018 zal het ook 5 jaar geleden zijn dat Vic Nees is overleden, voor het Cultuurcentrum Strombeek-Grimbergen de gelegenheid om een huldeconcert te organiseren. Het Leuvense koor Musa Horti o.l.v. Peter Dejans stelt het werk ‘Concerto per la beata Virgine’ voor gemengd koor en hobo van Vic Nees centraal. Verder op het programma staat werk van andere Vlaamse componisten alsook van buitenlandse collegae en getuigenissen van mensen die enerzijds een grote bewondering hebben voor het werk en de mens Vic Nees, maar anderzijds ook beïnvloed zijn door zijn muziek en figuur als dirigent. In overleg met zijn vrouw Lea wordt dit programma verder uitgewerkt. Dit huldeconcert heeft plaats in de Grimbergse abdijkerk, op 28 maart 2018.  Gezien de onschatbare diensten die Vic Nees decennialang aan het GAG heeft bewezen en het feit dat hij vaak zijn inspiratie haalde uit gregoriaanse gezangen, zal ook het abdijkoor hier een bescheiden bijdrage mogen leveren.

Het GAG zal zijn gouden jubileum extra in de verf zetten in het kader van het Internationaal Gregoriaans Festival, in de vorm van een speciale editie in de Grimbergse abdijkerk en basiliek op zaterdag 5 mei 2018. Het Gregoriaans Festival in Watou heeft – eind de jaren ’70, begin jaren ’80 van vorige eeuw – een soort “lokale” aanloopperiode gekend, waarin het Gregoriaans Abdijkoor Grimbergen als één van de eerste gastkoren herhaaldelijk een actieve rol heeft gespeeld. Het was een weliswaar bescheiden maar enthousiaste en succesvolle start van een manifestatie die vanaf de jaren ’80 is uitgegroeid tot een belangrijke drijvende kracht in de herwaardering van de eeuwenoude gregoriaanse gezangen, een onvervangbare kunstvorm in de religieuze muziek, die nog steeds wil aanzetten tot bezinning. 

Ook de Grimbergse editie van het Festival gooit de grenzen open en mag maar liefst, naast het eigen Gregoriaans abdijkoor, vijf buitenlandse gregoriaanse koren verwelkomen : het Estse knapenkoor Püha Miikaeli poiste (Talinn), het Hongaarse dubbelkoor Iubilate en Cantate (Boedapest), de Letse Schola Cantorum (Riga) en de Koreaanse Sowon Kim (soliste bij de Choeur Grégorien Féminin de Paris).

Een even unieke als zeldzame belevenis.

Kaarten zijn verkrijgbaar via het Cultuurcentrum Strombeek-Grimbergen

https://www.ccstrombeek.be

Cultuurraad Grimbergen

 

2018 - In memoriam Gereon Van Boesschoten

 

IN MEMORIAM - PATER GEREON VAN BOESSCHOTEN.

Na een geduldig gedragen ziekte is van ons heengegaan, onze geliefde medebroeder en ons dierbaar familielid.

Norbertijn van Grimbergen.

Geboren te Dongen (NL) op 10 januari 1937.

Ingetreden in de abdij op 20 augustus 1956.

Priester gewijd op 6 augustus 1963.

Bibliothecaris abdij van 1965-1974.

Cantor abdij van 1968-2010.

Stichter en dirigent van het Gregoriaans Abdijkoor Grimbergen.

Godsdienstleraar in Anderlecht van 1966-1969.

Godsdienstleraar aan het Virgo Sapiens in Londerzeel van 1969-1978.

Godsdienstleraar aan het Romano Guardini - Maria Boodschap te Brussel van 1978-1991.

Directeur van de Volkssterrenwacht Mira van 1982-1999.

Pastoor van Grimbergen van 1991-2012.

Overleden in Grimbergen op 5 juli 2018.

Rouwadres: Abdij der Norbertijnen - Kerkplein 1 - 1850 Grimbergen.

 

2018 Gregoriaans Abdijkoor Grimbergen 50 jaar

 

Met deze link herbeluister en herbekijk je deze hele mooie herinnering ter gelegeneid van het 50 jaar bestaan van ons Gragoriaans Abdijkoor Grimbergen.

https://youtu.be/dd1SPUYMMJg

Dear,

In case the Festival 2018 faded somewhat from your memory, we happily present you with some recordings that may bring the memories back to life. 

Furthermore, we are currently working on the Festival project for 2022: have a look at our updated website www.festivalwatou.be  where lots of info is available yet! 

https://youtu.be/dd1SPUYMMJg

3. Int. Greg. Festival Watou 05.05.2018 Concert Grimbergen

Lovely regards

Bernard

2014 - Last Post in Ieper (3-4-5 oktober)

2014/12/13 - Uitvaart Koningin Fabiola te Laken

CD's
Bestellen CD

Het abdijkoor bracht deze zes CD’s uit :ADVENT & KERST , PASSIE & PASEN , HEMELVAART & PINKSTEREN , REQUIEM.

 

U kan hiernaar informeren/bestellen via onze Webmaster.

Contact: info@abdijkoorgrimbergen.be.

 

 

Hemelvaart & Pinksteren

HEMELVAART

 1. Pater, manifestavi
 2. Viri Galilæi
 3. Ascendens Christus

PINKSTEREN

 1. Spiritus Domini
 2. Veni Sancte Spiritus (Alleluia)
 3. Veni Sancte Spiritus (Prosa)
 4. Factus est repente
 5. Veni Creator Spiritus

SACRAMENTSDAG

 1. O quam suavis est
 2. Cibavit eos
 3. Caro mea
 4. Quotiescumque

18de ZONDAG NA PINKSTEREN

 1. Da pacem
 2. Domine, exaudi orationem
 3. Sanctificavit
 4. Tollite hostias

ONZE LIEVE VROUW HEMELVAART

 1. Signum magnum
 2. Beatam me dicent
 3. Hæc est præclarum vas

23steZONDAG NA PINKSTEREN

 1. Dicit Dominus
 2. De profundis
 3. Amen dico vobis
 4. Salve Regina
Requiem

GEZANGEN UIT DE REQUIEMLITURGIE 

 1. Subvenite
 2. In paradisum – psalm
 3. Ego sum resurrection et vita
 4. Credo quod Redemptor meus
 5. Libera me, Domine
 6. Regem, cui omnia vivunt
 7. Peccantem me quotidie
 8. Requiem – Kyrie
 9. Requiem æternam (Introitus)
 10. Si ambulem
 11. Requiem æternam (Alleluia)
 12. De profundis
 13. Dies iræ, dies illa
 14. Domine Jesu Christe
 15. Sanctus
 16. Agnus Dei
 17. Lux æterna
 18. Antequam nascerer
 19. Clementissime Domine

 

Eucharistie

EUCHARISTIE.

1. Pange, lingua.

2. Ego sum panis vitae.

3. O quam suavis est.

4. Cibavit eos.

5. Oculi omnium.

6. Caro mea.

7. Lauda, Sion.

8. Sacerdotes Domini.

9. Qui manducat.

10. Hoc corpus.

11. Quotiescumque manducabitis.

12. Unus panis.

13. O sacrum convivium.

14. Adoremus in aeternum.

15. Adoro te.

16. Ave verum.

17. O salutaris hostia.

18. Homo quidam.

19. Jesu dulcis memoria.

20. O esca viatorum.

21. Tantum ergo.

 

 

Advent & Kerst

ADVENT

 1. Conditor alme siderum
 2. Dominus dabit benignitatem
 3. Rorate cœli desuper
 4. Gaudete in Domino
 5. Veni Domine
 6. Ave Maria
 7. Ecce Virgo concipiet
 8. Ne timeas, Maria et Magnificat
 9. Tu exsurgens Domine
 10. O clavis David
 11. Judea et Jerusalem
 12. O Virgo Virginum
 13. Sancta et immaculate

KERSTMIS

 1. Christus natus est nobis
 2. Dominus dixit ad me
 3. In splendoribus sanctorum
 4. Puer natus est nobis
 5. Dies sanctificatus
 6. Lætabundus
 7. Hodie Christus natus est
 8. O admirabile commercium
 9. Veni redemptor gentium

DRIEKONINGEN

 1. Ecce advenit
 2. Vidimus stellam
 3. Alma Redemptoris Mater
Passie & Pasen

PALMZONDAG

 1. Pueri Hebræorum

WITTE DONDERDAG

 1. Dominus Jesus
 2. Mandatum novum do vobis
 3. Pater, si non potest

GOEDE VRIJDAG

 1. Improperia
 2. Tenebræ factæ sunt
 3. Mulieres
 4. Ecce lignum Crucis
 5. Christus factus est
 6. Nos autem gloriari oportet
 7. Vexilla regis

PASEN

 1. Exsultet
 2. Vespere autem
 3. Resurrexi
 4. Hæc dies
 5. Victimæ paschali
 6. Pascha nostrum
 7. Isti sunt agni novella
 8. Christus resurgens
 9. Nonne cor nostrum
 10. O filii et filiæ
 11. Regina cœli

 

Maria

MARIA-ONTVANGENIS (8 december)

1. Gaudens gaudete.

2. Benedicta es tu.

3. Tota pulchra est.

4. Ave Maria.

5. Gloriosa dicta sunt.

6. Alma Redemptoris Mater.

OPDRACHT VAN JEZUS IN DE TEMPEL. (2 februari)

7. Suscepimus (Intoïtus).

8. Suscepimus (Graduale).

9. Adorabo.

10. Diffusa est.

11. Responsum accepit.

12. Ave Maria caelorum.

MARIA-BOODSCHAP. (25 maart)

13. Rorate caeli.

14. Prope est Dominus.

15. Virga Jesse.

16. Felix namque est.

17. Beata viscera.

18. Regina caeli laetare.

MARIA-HEMELVAART. (15 augustus)

19.Signum magnum.

20. Audi filia et vide.

21. Assumpta est Mria (Alleluia).

22. Assumpta est Maria (Offertorium).

23. Beatam me dicent.

24. Salve Regina.

 

 

Links
Norbertijnenabdij Grimbergen

Abdijen hebben altijd al een grote aantrekkingskracht gehad. Vanaf de vroegste middeleeuwen klopten pelgrims aan bij de poorten van een abdij om er onderdak te vinden… of om er gesterkt te worden door lichamelijk en/of geestelijk voedsel. Abdijen hebben iets mysterieus. Het lijkt wel of God hier sterker aanwezig is en het de mensen tot meer innerlijke rust kan brengen.

www.abdijgrimbergen.be

Gregoriaans

Deze tekst over het Norbertijnse Gregoriaans is gebaseerd op een studie uitgevoerd door Martin Hoondert in het Tijdschrift voor Gregoriaans - mei 1992.

Het Norbertijnse Gregoriaans   

zie ook

http://el.enc.sorbonne.fr/bellelay/

  

Naar Alberto Turco - Vertaling dr A.C. Vernooij.

Geschiedkundig overzicht van het Gregoriaans

Koor&Stem

Koor&Stem ondersteunt iedereen die zingt, brengt zingende mensen samen, promoot het koorleven en doet dat met een brede maatschappelijke blik.

www.koorenstem.be

Grimbergen

Gemeentebestuur.

www.grimbergen.be

Koren

Cum Jubilo - Watou : www.cumjubilo.be

Gregoriaans Koor Leuven - Leuven : gregoriaanskoorleuven

In Voluntate - Mortsel : www.involuntate.be

Laudate Dominum - Kortrijk : www.laudatedominum.be

Schola Cantorum Achel - Achel : www.achelsekluis.org

Schola Cantorum - Sint Baafskathedraal - Gent : www.scholacantorum.be

Scola Gregoriana Brugensis - Brugge : www.scolagregoriana.com

Viri Galilaei - Watou : www.virigalilaei.be

 

Contact